O nás

Atletický klub Danica Zvolen je dobrovoľným združením občanov, ktorí v ňom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných odborných činnostiach a aktivitách mládeže a žiakov. Jeho poslaním je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov, mládeže, žiakov v oblasti telesnej kutúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. Organizovať a riadiť domáce a medzinárodné preteky na území Slovenskej republiky.

AK je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je Zvolen.
Adresa: AK „Danica“, Prachatická 21, 960 01 Zvolen, Bankové spojenie  4019453980/7500,   IČO 35980664,  DIČ 202140821
Družstva: mladší žiaci,  starší žiaci, dorast, dospelí.
Do AK môžu vstúpiť i ďalšie družstvá a iné záujmové skupiny.

Vopred ďakujeme za všetky užitočné, hoc aj kritické pripomienky k vyhotoveniu a obsahu tejto webovej stránky. Správca webovej stránky: Mgr.Danica Sokolíková danicasokolikova@centrum.sk

Stanovy oddielu AK Danica Zvolen + členovia výboru: