Údaje nášho AK

Atletický klub Danica Zvolen je dobrovoľným združením občanov, ktorí v ňom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných odborných činnostiach a aktivitách mládeže a žiakov. Jeho poslaním je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov, mládeže, žiakov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. Organizovať a riadiť domáce a medzinárodné preteky na území Slovenskej republiky.

Atletický klub je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je Zvolen.
Adresa: AK „Danica“, Prachatická 21, 960 01 Zvolen, Bankové spojenie  IBAN: SK 5775000000004019453980,   alebo SK 92 75 000000004032629151,      IČO 35980664,  DIČ 2021400821,        BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Družstva: prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast, dospelí, veteráni
Do AK môžu vstúpiť i ďalšie družstvá a iné záujmové skupiny.

Vopred ďakujeme za všetky užitočné, hoc aj kritické pripomienky k vyhotoveniu a obsahu tejto webovej stránky. Správca webovej stránky: Mgr. Danica Sokolíková,   tel: 0908 346 400,     danicasokolikova@centrum.sk

Stanovy oddielu AK Danica Zvolen + členovia výboru: